Foreningen

Foreningen Gærup Skolemuseum blev stiftet den 19. februar 2019.

Forenings formål er at bevare og udvikle Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler: De Reventlowske Skoler. Foreningen varetager som led heri driften af Gærup Skolemuseum – Museet for De Reventlowske Skoler, Sybillesvej 3, 5600 Faaborg.

Foreningen Gærup Skolemuseum vedtægt

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlem.

Bliv medlem

Send følgende oplysninger til vort medlemsregister:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail adresse

Det årlige kontingent er 150 kr. per medlemskab.

Bestyrelsen

 • Henrik Jessen Toft (formand)
 • Ole Buhl Nielsen (næstformand)
 • Finn Kyhn (kasserer)
 • Trine Hedegård Jensen (sekretær)
 • Jørgen Haarh
 • Anne Kyhn
 • Käth Fritsdal
 • Mogens Bæk (suppleant)
 • Helge Brunse (suppleant)