Gærup Skolemuseum – Museet for De Reventlowske Skoler

Det lille museums med den store fortælling

Besøg Gærup Skolemuseum og i Korinth og oplev, hvordan det var at gå i skole i gamle dage. Vi har udstilling og aktiviteter for børn og voksne. Fortælling, leg, sjove opgaver m.m.

Om Danmarks første folkeskole, TV2 Fyn den 1. januar 2024

Moderne skoletænkning helt tilbage fra 1783 får liv af pensionerede lærere, Folkeskolen den 12. januar 2024

Besøg Danmarks første moderne folkeskole!

Gærup Skole blev bygget i 1783 som den første af ”De Reventlowske Skoler” og dermed den første moderne folkeskole i Danmark. Bygningen fungerede som folkeskole indtil 1955 og har siden 1975 dannet den autentiske ramme om Gærup Skolemuseum.

De Reventlowske Skoler blev oprettet af godsejer, greve Johan Ludvig Reventlow (1751-1801) som et af de vigtigste elementer i hans ”masterplan” for udvikling og modernisering af Brahetrolleborg gods – en plan der blev et af de mest betydningsfulde initiativer for dannelsen af den danske socialstat.

”Børnenes Opdragelse er ustridig det vigtigste, som skal give et grundet Haab til en mere oplyst Almue, og derved fremme deres egen sande Lyksalighed og Fremtiden; siden deres Tænkemaade og Forstandens Dannelse beroer næsten alene paa den Opdragelse, det Indtryk og den Anviisning, de faa i de første Aar…”.
”Da det ikke er Stokken, som skal danne Mennesket, men en god Opdragelse og Underviisning, saa at hvad som foretages, skeer ikke af Frygt eller Tvang, men af Lyst og Overbeviisning, fordi det er godt og Ens Pligt…”

Fra uddrag af Skole-Reglement, 17de Decbr. 1783, Greve Johan Ludvig Reventlow, Brahetrolleborg.