Åbningstider og priser

  • Gærup Skolemuseum har i 2021 åbent
    • Til den 30. juni: Lørdage kl. 14 – 16
    • 1. juli til 31. juli: Tirsdage til søndage kl. 10.30 – 16.30
    • 1. august til 16. oktober: Lørdage kl. 14 – 16
    • 17. – 23. oktober: Onsdage og lørdage kl. 14 – 16

Entré 40 kr. for voksne, 20 kr. for børn – enten kontant eller Mobilepay.

Gærup Skolemuseum kan også besøges efter aftale, lige som vi tilbyder historisk undervisning og guidning.

GREVENS MASTERPLAN:

På Korinth Station kan du se en udstilling om alle de omvæltninger, som Johan Ludvig Reventlow iværksatte inden for fattigvæsen, uddannelse, land- og skovbrug, demokrati m.v. for udvikling af Brahetrolleborg Gods i slutningen af 1700-tallet.

Udstillingen er åben når veterantoget har ankomst til Korinth Station.

Der er gratis entré.