Foreningen

Foreningen Gærup Skolemuseum blev stiftet den 19. februar 2019. Det er foreningens formål at bevare og udvikle Gærup Skolemuseum som centrum for formidling af historien om Danmarks første folkeskoler: De Reventlowske Skoler. Foreningen varetager som led heri driften af Gærup Skolemuseum – Museet for De Reventlowske Skoler, Sybillesvej 3, 5600 Faaborg.

Foreningen Gærup Skolemuseum vedtægt.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlem.

Bliv medlem

Send følgende oplysninger til medlem@gaerupskolemuseum.dk:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail adresse

Det årlige kontingent er 150 kr. per medlemskab.

Bankkonto: 1684 3231217710 (Middelfart Sparekasse).
MobilePay: 33 13 17.

Medlemsfordele

 • Gratis entré
 • Rabat på arrangementer og aktiviteter

Bestyrelsen

 • Henrik Jessen Toft (formand)
 • Ole Buhl Nielsen (næstformand)
 • Finn Kyhn (kasserer)
 • Trine Hedegård Jensen (sekretær)
 • Helge Brunse
 • Käth Fritsdal
 • Helle Lundsfryd
 • Lone Greve
 • Anne kyhn
 • Mogens Bæk (suppleant)
 • Merete Laursen (suppleant)

Museumsrådet Gærup Skolemuseum

Museumsrådet er skolemuseets ambassadører og bidrager til at kvalificere bestyrelsens arbejde, udbrede kendskabet til skolemuseet og står bag ansøgninger til fonde og andre samarbejdspartnere.

Medlemmer:

 • Catharina Reventlow-Mourier, Brahetrolleborg (formand)
 • Ingrid Markussen, professor emerita, dr. philos.
 • Jesper Munk Andersen, museumsinspektør, Kongernes Samling
 • Peter Thor Andersen, direktør, Øhavsmuseet
 • Louise Sebro, Reventlow-Museet Pederstrup, museumsinspektør, Museum Lolland-Falster
 • Anne Møllegaard Mortensen, formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Faaborg-Midtfyn kommune
 • Kristine Dyrmann, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 • Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne