Skolehistoriske Dage 2023 “Dannelse og uddannelse”

PROGRAM: (Kan også downloades som pdf her):

Lørdag den 13. maj

Levendegørelse, Skolehistoriske Dage 2021

12.00 – 13.30
Den store børnefest
Levendegørelse af den store børnefest, som Johan Ludvig og Sybille Reventlow holdt i 1785 og som vi kender fra breve til familien. Festen begynder i Slotsgården, hvor vi møder de festklædte børn, greveparret, digteren Jens Baggesen og frøken Forster, der var huslærerinde på Brahetrolleborg. Under klingende spil drager vi – som dengang – til avlsgården, hvor der danses kehraus. Afslutningsvis vil deltagerne få lov til at smage samme måltid, som der blev serveret dengang.
Sted: Slotsgården, parken og avlsgården
Pris: Medlemmer 125 kr. Ikke-medlemmer 175 kr.

14.00 – 15.00
Iskolde afvaskninger og lystfulde vandreture
Museumsinspektør ved Kongernes Samling Jesper Munk Andersen fortæller om læring og dannelse af kongebørn og adelssønner i anden halvdel af 1700-tallet. Med udgangspunkt i opdragelsesprincipperne for den unge Kronprins Frederik (6.) under livlægen J.F. Struensees opsyn og den senere statsminister C.D.F. Reventlows søn et årti senere, vil periodens idealer og principper for uddannelse af elitens sønner blev kortlagt. Fra iskolde bade i de kongelige gemakker til sommervarme gåture i det nordsjællandske landskab. For hvad skulle man som ung kronprins i 1770 mestre for at kunne løfte sin fremtidige pligt, og hvordan skulle virkelyst, nysgerrighed og verden forstås som højadelig og samfundstro grevesøn i 1785?
Sted: Jagtstuen, Brahetrolleborg
Pris: Medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 60 kr.

15.00 – 15.30
Kaffe og kage pause for tilmeldte til fortællingerne.

15.30 – 16.30
Mønsterbryder og modstand. Reventlows dannelsesidealer på kant med kirkens
Professor emerita Ingrid Markussen fortæller om at bryde århundreders kirkelige monopol på dannelse og udvikle børn til oplyste og aktive borgere.  Reformationens brud med den katolske kirke i 1536, der betød øget fokus på den enkeltes ansvar for egen frelse. Det betød ikke frihed til at vælge livsførelse. ”Lærestanden” (kirkens præster) fik til opgave at guide den enkelte på vejen til et evigt liv – og den opgave tog man meget alvorligt. Igennem århundreder blev befolkningen disciplineret ind i kirkens rette lære, og først med oplysningstiden trængte nye folkelige dannelsesidealer frem. J.L. Reventlow var en af mønsterbryderne, idet han ønskede at gøre bønderbørn til selvstændigt tænkende og aktive voksne. Den kirkelige modstand var stor både på lokalt plan, som vi kan se det i klagesagen fra 1795, og på landsplan i kampen om seminarieuddannelsen – og i det sidste fik kirken overraskende støtte af C.D.F. Reventlow. Resultatet blev en folkelig dannelse, der fastholdt en stærk kirkelig styring, men også en national, borgerlig dannelse, der blev en forudsætning for det folkestyre, der kom i 1849.
Sted: Jagtstuen, Brahetrolleborg
Pris: Medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 60 kr.

19.30 – 20.45
Sang og musik i kirke, skole og på seminarier
Musikforsker og lektor ved professionshøjskolen UCN i Hjørring Jens Stig Olsen, fortæller om oplysningstidens sang- og musikkultur omkring år 1800, som den udfoldede sig i kirke, skole og seminarier, og som den kunne opleves på f.eks. herregården Brahetrolleborg. Foredraget udformes som en koncert med indskudte forklaringer og kommentarer om seminaristerne på Blaagaard/Jonstrup, om kapelmester Schulz, musiklærer Zinck, om J.L. Reventlows passion for musik og indflydelse på skolelovene i 1814, om modsætningsforholdet mellem almuens folkeviser og ’de lærdes’ ønsker om musikalsk stil.
Sted: Jagtstuen, Brahetrolleborg
Pris: Medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 60 kr.

21.00 – 22.30
Aftenvandring i SlotsparkenSlotsparken oplyst med levende lys ved Skolehistoriske Dage 2021
Alle er velkomne til en aften, hvor parken er oplyst af lanterner med levende lys. Ad de oplyste stier ledes man forbi både musik, oplæsning, udskænkning og overraskelser.
Sted: Indgang ved mindestøtten for J.L. Reventlow og fra Kaj Lykkes avlsgård.
Pris: Gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Søndag den 14. maj

9.00 – 10.00
Morgensang i Skolemuseet
Søndagen bydes velkommen med morgensang, morgenboller og rundvisning i museet. Alle er velkomne.
Sted: Gærup Skolemuseum
Pris: Gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

10.30 – 12.00
Spejderskolen i 100 år
Anne og Finn Kyhn fortæller – med udgangpunkt i deres jubilæumsskrift om skolen – historien om Spejderskolen og dens betydning for unges dannelse og uddannelse. Der afsluttes med en rundvisning på skolen.
Sted: Korinth Efterskole (tidl. Spejderskolen)
Pris: Medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 60 kr.

TILMELDING senest den 10. maj, klik her.

Hvis man ønsker overnatning kan Korinth Kro anbefales. Oplys “Skolehistoriske Dage” ved bestilling, så gives der 10 procent i rabat.